V rámci našeho servisu poskytujeme zejména tyto služby:

  •  měsíční zpracování mezd (mzdové listy, výplatní listiny, zálohové listiny)
  • sestavení přehledů pro zdravotní a sociální pojišťovny
  • rekapitulace, hromadné převodní příkazy, odvody pro bankovní ústavy
  • na požádání provést roční zúčtování daně všem zaměstnancům
  • provedení „Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro finanční úřad
  • výpočet zákonného pojištění dle § 125/93 Sb.,  - jednou za čtvrtletí
  • přihlašování a odhlašování zaměstnanců na PSSZ a ZP
  • zpracování zápočtových listů a ELDP

 Další služby lze poskytovat po vzájemné domluvě.

 Díky naší spolupráci s účetními firmami, jsme schopni pro Vás jednoduchým způsobem zajistit úplnou péči o Vaše mzdy a účetnictví prostřednictvím jediné smlouvy.